Tuyển dụng

Tuyển cán bộ pháp lý địa bàn kv Đắc lắc

CÔNG TY LUẬT HPDR Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của Khách hàng theo vụ việc ủy quyền của Ngân hàng; - Xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện đối với các trường hợp Khách hàng được Ngân hàng...
  • 31/01/2022
  • Ea Kao - Buôn Ma Thuột

Tuyển cán bộ pháp lý xác minh thông tin

CÔNG TY LUẬT HPDR Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của Khách hàng theo vụ việc ủy quyền của Ngân hàng; - Xác lập hồ sơ pháp lý khởi kiện đối với các trường hợp Khách hàng được Ngân hàng...
  • 31/01/2022
  • Hòa Xuân - Buôn Ma Thuột